Wtl-Check

Heeft u alle loonkostenvoordelen ontvangen waar u aanspraak op maakt? De definitieve Wtl-beschikking is door de Belastingdienst gestuurd naar bedrijven met minimaal één van de voordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Hier kunnen echter afwijkingen op staan die niet altijd terecht zijn. Uw organisatie loopt hierdoor mogelijk veel geld mis. Doe binnen 6 weken na ontvangst van de Wtl-beschikking de Wtl-Check. Wij controleren uw Wtl-beschikking en helpen bij het achterhalen van de loonkostenvoordelen waar u recht op heeft.

Meer inzicht in uw Wtl-beschikking in 4 stappen

Volg ons stappenplan en wij helpen u verder!

Stap 1 – Download hier de servicebevestiging voor de Wtl-Check

Stap 2 – Controleer of u de Wtl-beschikking heeft ontvangen!

Stap 3 – Upload de getekende servicebevestiging Wtl-Check en Wtl-beschikking via: veilige upload-link

Stap 4 – Human Capital Scan beoordeelt uw beschikking en adviseert u welke vervolgacties wenselijk zijn

Heeft u geen beschikking Wtl van de Belastingdienst ontvangen? Dan ontvangen wij graag een email via lkvcheck@hcscan.nl met uw loonheffingennummers. Wij doen dan kosteloos navraag bij de Belastingdienst.

Voorbeeld Wtl-bericht

Benieuwd naar hoe een Wtl-bericht eruit ziet? Bekijk hier de pdf van een Wtl-bericht.

Neem contact op

Voor meer informatie over de definitieve beschikking kunt u contact opnemen met onze Wtl-specialiste:

Lisa Hinsbeeck
lkvcheck@hcscan.nl
088-1810000