Eigenrisicodragen WGA en Ziektewet

De Nederlandse overheid legt in toenemende mate de (financiële) verantwoordelijkheid voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid bij de werkgever. Via premieheffing is de werkgever verantwoordelijk voor zijn instroom in de WGA en de Ziektewet.
Om meer eigen sturing te krijgen en actief de kosten van deze premies te verlagen, kiezen werkgevers voor het ‘eigenrisicodragen’. Werkgevers kunnen dan hun risico bij een verzekeraar onderbrengen of in sommige situaties het risico van de arbeidsongeschiktheid zelf dragen.

12 jaar risico lopen

Uiteraard is het van groot belang dat een dergelijke keuze weloverwogen wordt genomen. Gezien de looptijd van ZW- en WGA-uitkeringen kunnen er 12 jaar lang kosten verhaald worden op u als werkgever. U loopt dus 12 jaar lang risico.

ERD, ja of nee?

Eigenrisicodrager: is dit de beste oplossing voor uw organisatie? Een hoogwaardig en volledig advies geeft helder inzicht in alle voor- en nadelen. Binnen zes weken weet u waar u aan toe bent!

Helderheid in 6 weken

Met onze unieke 6 weken projectaanpak maakt u snel een weloverwogen keuze om eigenrisicodrager te worden of te blijven. Wij kijken naar de financiële belangen, maar ook naar de toekomstige risico’s, organisatorische belangen en bedrijfsontwikkelingen. Minimale tijdsbesteding vanuit uw HR/salarisadministratie!

 • Besluitvorming in 6 weken
 • Ontzorgen bij verzamelen gegevens
 • Compleet advies:
  -alle financieringoplossingen
  -aandacht voor impact op beleid
  -aandacht voor kwaliteit van uitvoering ERD
 • Actuariële methode:
  Toekomstige WGA-lasten gebaseerd op uw personeelsbestand en sector

Ervaren HR consultant

Het nemen van een goed besluit is afhankelijk van de juiste data. Daarom zetten we een ervaren HR consultant in. Met een efficiënte werkwijze, concreet plan en een kwaliteitscontrole op de databestanden realiseren wij kwaliteit, snelheid en tijdwinst.

Commitment

Direct bij de start nemen wij de betrokken stakeholders op in het projectteam. Voor iedereen is het duidelijk, hoe, wat en wanneer er iets gebeurt. Dat maakt de betrokkenheid hoog en zorgt voor een snelle besluitvorming.

Grote tijdsbesparing

Besluitvormingstrajecten rondom het Ziektewet- en WGA eigen risicodragerschap duren gemiddeld 26 weken. Gemiddeld kost dit een organisatie, vooral HR, gemiddeld 58 uur werk. Onze efficiënte aanpak betekent een concrete tijdwinst van maar liefst 44 uur: uw organisatie is er slechts 14 uur aan kwijt. Uw besluit kan 18 weken eerder vallen!

Resultaten

• Efficiënte werkwijze en betrokkenheid stakeholders
• Schone data
• Inzicht en advies op basis van actuariële rekenmodellen
• Tijdsbesparing en snellere doorlooptijd

Ken uw instroomrisico’s

Krijg inzicht in de financiering en de mogelijkheden bij Ziektewet- en WGA-instroomrisico’s.
Vraag om meer informatie of advies aan een van onze specialisten:

Sil Wagenaar
sil.wagenaar@hcscan.nl
(06) 1211 8345