ESF-subsidie

Bent u van plan om een project te starten om de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers te bevorderen? Dan kunt u mogelijk een ESF-subsidie aanvragen. De hoogte van deze subsidie hangt af van de mate waarin uw organisatie zich gaat inzetten om de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers te bevorderen.

Via het ESF (Europees Sociaal Fonds) is er vanaf 2014 tot en met 2020 jaarlijks €22.000.000,- beschikbaar gesteld.
Het ESF-programma richt zich op de volgende twee thema’s:

 • Actieve inclusie: re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Actief en gezond ouder worden: het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden.

Gaat u starten met een project en gaat u hier extern advies voor inwinnen? Dan kunt u mogelijk de subsidie aanvragen. Het project moet zich richten op één van de volgende thema’s:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement
 • Eisen aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de ESF-subsidie moet uw project zich daadwerkelijk richten op het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Ook moet het project aansluiten op één van de eerdergenoemde thema’s.

Externe adviseur ESF-subsidie

Alleen advieskosten van een externe adviseur komen voor de subsidie in aanmerking. Deze kosten mogen maximaal €100,- per uur bedragen. U kunt Human Capital Scan inzetten als externe adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Hoogte subsidie

Het ESF stelt jaarlijks €22.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project mag maximaal 50% van de advieskosten bedragen. De maximale hoogte van de subsidie is per aanvrager vastgesteld op een maximum bedrag van €10.000,-.

Aanvraag ESF-subsidie uitbesteden

Vooraf dienen werkgevers zich als aanvrager voor ESF 2014-2020 te registreren op het subsidieportaal SZW. Als u als aanvrager bent geregistreerd kunt u, zodra het aanvraagtijdvlak wordt opengesteld, uw aanvraag indienen. Uw aanvraag bevat een beschrijving van het project, antwoorden op enkele vragen en een aantal bijlagen.

Human Capital Scan adviseert

Wilt u tijd en moeite besparen en uw aanvraag uitbesteden? Dan kan Human Capital Scan de aanvraag voor u verzorgen. De aanvraag van de ESF-subsidie vraagt een gedegen voorbereiding. Human Capital Scan kan u hierin ook ondersteunen, zodat u voldoet aan de financiële, juridische en administratieve voorwaarden.

Ook wanneer u de aanvraag al heeft voorbereid, voorzien wij u van objectief advies!

Neem contact op

Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl
(088) 1810000