Quotumwet

Er is veel commitment om een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen, ook bij de overheidswerkgevers die bezig zijn met een inhaalslag. De praktijk wijst echter uit dat zij meer tijd nodig hebben. Het kabinet wil hieraan tegemoetkomen, al is de quotumregeling vanaf 1 januari 2018 actief.

Toch geen quotumregeling?

Er is namelijk besloten dat een eenmaal ‘aangezet’ quotum ook weer moet kunnen worden gedeactiveerd. Dit als in een later jaar het aantal banen alsnog volgens afspraak is toegenomen. Is dit inderdaad het geval, dan kan de quotumregeling worden gedeactiveerd via een spoedwet.

Overheid: quotum niet gehaald

In juli 2018 is duidelijk geworden dat de sector overheid het afgesproken aantal banen over 2017 niet heeft gehaald. Dit bleek uit de resultaten van de zogeheten drie-meting die toen beschikbaar kwamen. De quotumregeling die van kracht werd vanaf 1 januari 2018, is daarom nog steeds actief.

Quotumregeling vervolg

Via de monitor voor de quotumregeling wordt op het niveau van de individuele werkgever vastgesteld of een overheidswerkgever heeft voldaan aan het opgelegde quotumpercentage voor 2018. Deze resultaten zijn bekend in het derde kwartaal van 2019.

Als een werkgever over 2018 niet voldoet aan het quotumpercentage, wordt hij daarover in 2019 geïnformeerd, maar zonder dat dit leidt tot het opleggen van een heffing. Het kabinet heeft de sector namelijk extra tijd gegeven om zaken op orde te krijgen: er geldt een eenmalig uitstel van één jaar. Over 2018 hoeft dus nog geen quotumheffing te worden betaald.

Quotumregeling in 2019

Over 2019 gaat de heffing wel gelden. Via de monitor voor de quotumregeling wordt vastgesteld of de overheidswerkgevers hebben voldaan aan het opgelegde quotumpercentage voor 2019. Deze resultaten zijn bekend in het derde kwartaal van 2020. Heeft een werkgever niet voldaan aan dit quotumpercentage, dan wordt voor 1 november 2020 de heffing opgelegd op basis van deze resultaten.

Op deze manier krijgt de sector overheid de komende jaren de nodige tijd om voortvarend aan de slag te gaan met het scheppen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Krijg inzicht met de Quotumscan

Haal op tijd uw quotumpercentage

Human Capital Scan heeft experts op het terrein van de Quotumwet. Zij helpen u graag verder!
Vraag om meer informatie of advies aan een van onze specialisten:

Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl
(06) 22068960