Wet Arbeid en Zorg

De Wazo heeft als doel om het voor werknemers en zelfstandigen makkelijker te maken om werk en privé te combineren.
De volgende verlofsoorten zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg:
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Kraamverlof
Ouderschapsverlof
Adoptieverlof
Pleegzorgverlof
Calamiteitenverlof
Kortdurend zorgverlof
Langdurend zorgverlof
Levensloopverlof

Een aantal van de in de Wet arbeid en zorg opgenomen verlofsoorten is betaald verlof, zoals calamiteitenverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof. Andere soorten zijn in beginsel onbetaald, zoals levensloopverlof en ouderschapsverlof.
In het laatste geval is soms een loondoorbetaling geregeld in een cao (bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof is dat niet ongebruikelijk) en/of kan de werknemer de verlofopname eventueel zelf financieren. Bij levensloopverlof kan dat door middel van het opgebouwde levenslooptegoed.

Benut u alle kansen van de Wazo?

Vraag om meer informatie of advies aan een van onze specialisten:
Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl
(088) 1810000